ΗOME ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Yamaha

Eταιρία

   H Audio Works ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Α. Τούμπας. Με την παρουσία μας επιθυμούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο “κενό” που υπάρχει στο χώρο της τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικού μουσικού και ηχητικού εξοπλισμού. Ελάχιστες εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο και από αυτές σχεδόν καμμία στη Θεσσαλονίκη και Β. Ελλάδα. Στόχος μας είιναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με συνέπεια και αξιοπιστία. Η συνεχής ανοδική πορεία  μας είναι  το αποτέλεσμα της  εμπιστοσύνης που μας παρέχουν εκατοντάδες ευχαριστημένοι πελάτες και συνεργάτες.

Υπεύθυνος καταστήματος

   Σταύρος Αντωνιάδης

   Ηλεκτρονικός-Μουσικός, με προυπηρεσία 18 ετών ως υπεύθυνος τεχνικού τμήματος της Φ. ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε στη Θεσσαλονίκη και 35 συνολικά ετών στην επισκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικού μουσικού και ηχητικού εξοπλισμού.